Какво представлява IP адресът по подразбиране?

An Адрес на интернет протокол е цифров таг, разпределен на всички устройства, свързани към компютърна мрежа, която използва Интернет протокол за предаване. IP адресът предоставя две ключови цели: мрежов интерфейс или идентификация на хост и адресиране на местоположение.

IP адресът, разпределен на компютър от мрежата, или IP адрес, разпределен на мрежова притурка от доставчика на продукта. Мрежовите инструменти са настроени на конкретен IP адрес по подразбиране; например, обикновено рутерите на Linksys са разпределени на IP адрес за 192.168. 1.1

Ако искате да отидете на място в реалния свят, поискайте адреса му и го поставете в GPS. След като пожелаете да отидете на място в интернет, дори питате за адреса му и го записвате в URL лентата на предпочитания от вас уеб браузър.

Методът за намиране на IP адреса по подразбиране на WIFI е предоставен по-долу:

  1. Всеки производител на рутери има IP адрес на рутера за вход по подразбиране, забележим в основата на хардуера на рутера. Ако там не е етикетиран, можете да го получите от документа или ръководството, които се доставят с рутера, след като сте го купили.
  2. Ако ISP ви подготви с рутера, така че автоматично ще ви каже IP адреса и идентификаторите, за да влезете в рутера и да влезете в Интернет.

Начин за намиране на потребителско име и парола по подразбиране на рутера?

  • Идентификаторите за вход по подразбиране могат да бъдат получени от наръчника на рутера, който пристига с рутера, след като за първи път го купите и свържете.
  • Обикновено за максимум от рутерите идентификаторите по подразбиране са едновременно „admin“ плюс „admin“. Но тези идентификации може да се променят в зависимост от производителя на рутера.
  • ако сте загубили наръчника, тогава може да намерите идентификаторите по подразбиране от самия хардуер на рутера, тъй като те ще бъдат отпечатани на гърба на всеки рутер.
  • Когато използваме рутера, можем да променим идентификаторите по всяко време, за да избегнем незаконно влизане в мрежата. Това ще бъде направено, за да нулирате рутера и да въведете нов ключ за достъп според избора.
  • За да нулирате рутера, задръжте бутона за нулиране няколко секунди и рутерът ще бъде рестартиран до фабричните настройки по подразбиране. Сега можете да промените настройките по подразбиране и да зададете идентификатори за вход по ваш избор.

Мрежовите инструменти са фиксирани към един IP адрес по подразбиране; например, маршрутизаторите на Linksys обикновено получават IP адреса на 192.168.1.1. IP адресът по подразбиране се запазва невредим от повечето клиенти, но все още може да бъде променен, за да отговаря на по-сложната мрежова архитектура. Посетете шлюза и IP адреса по подразбиране.

Думата по подразбиране IP адрес на рутера означава определен IP адрес на рутера, към който сте свързани и се опитвате да влезете. Той е необходим за всяка от корпоративните или домашните мрежи.

- IP адрес по подразбиране рутерът е важно да се разшири до уеб интерфейса на рутера за достъп до неговия контролен панел и мрежовите настройки. Можете просто да получите достъп до мрежовите настройки на рутера, след като напишете този адрес в уеб браузъра на адресната лента.

Оставете коментар