192.168.8.100

В LAN мрежата 192.168.8.100 е IP. Много хора не могат да намерят начина за влизане в интранет безжичния рутер WIFI. Можете да опитате да натиснете връзката: https://192.168.8.100 влезте в администраторския интерфейс. Ако не можете да прикачите, можете да се обърнете към редакцията за вход за управление на рутера. Ако сте забравили потребителските си имена и пароли, просто прегледайте етикета или ръководството на рутера.

192.168.8.100

Използване на IP адрес 192.168.8.100, как да го използвам?

Първо, популяризирайте няколко споделени експертни познания за IP адресите. IP адресите са категоризирани в 5 вида ABCDE, сред които ABC често се използва. Сред 3-те вида адреси един сегмент е запазен адрес и пакетите с тези адреси не могат да се използват. Веднага разпространен в мрежата, IP е запазен адрес в адресите на клас C, обикновено се използва в мрежи LAN, маската на подмрежата по подразбиране на адреса на класа C е 255.255.255.0, което указва, че адресът на клас C може да побере 256 IP адреса Очевидно, заедно с един представител на мрежата, има дори един представителен предавател. Само 254 могат да бъдат назначени на потребителя. Например потребителският IP на мрежата 192.168.1.0 може да е от 1-254. Взаимодействието между тях не изисква навигация в рутера. Файловете могат да бъдат премествани директно.

Да кажем, идеята за този IP адрес е изключително широко разпространена. Тъй като това е запазен адрес, той показва, че може да се използва и в LAN. Обикновено се използва като IP на потребителя, тъй като IP от мантиса от .1 обикновено се съхранява за входа, следователно 192.168.1.2-192.168.1.254 наистина се разпределя на потребителя. Ако в LAN има DHCP сървър, можете напълно да зададете групата IP адреси на 192.168.1.2-192.168.1.254. Тази статия автоматично конфигурира IP адреса на потребителя.

Друго нещо е, че безжичните рутери често се използват в наши дни. Обикновено IP LAN портът на този тип инструменти често има мантиса от .1. Препоръчва се клиентите да променят LAN IP порта на допълнителен адрес, така че другите клиенти да не могат да познаят. Посетете например безжичния рутер LAN порт IP, IP е чудесна възможност. Очевидно е, че може да бъде зададен и IP на LAN порта, няма нужда да се избира IP, като се използва началната мрежова секция. IP на различни мрежови секции е изключително скрит и сигурен; обаче трябва да имате предвид да промените входа на потребителя към съответния, в противен случай той няма да знае как да се свърже с мрежата.

Малко малки фирми или училища най-често искат набор извън IP адрес и следващата IP дистрибуция използват цялата фирма или училищна система за достъп до мрежата. IP адресът, прилаган от машините на такива училища или предприятия, е интранет IP.

Трябва да се спомене, че компютрите във вътрешната мрежа могат да изпращат заявки за свързване към други компютри в мрежата, но все пак различни компютри в интернет не могат да изпращат заявки за свързване към компютри във вътрешните мрежи поради FTP сървъра във външната мрежа.

Оставете коментар