Y cyfeiriad IP 192.168.8.1 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth o fewn rhwydweithiau personol â gwahanol systemau. Fe'i defnyddir hefyd wrth ddechrau'r weithdrefn fewngofnodi i amlinellu'r offer rhwydwaith. I gael mynediad at 192.168.8.1 rhowch yr Ip ym mar cyfeiriad eich porwr gwe, neu cliciwch y ddolen isod.

Er ei fod yn rhwydwaith personol, mae'n golygu y gellir ei berchnogi ymlaen llaw ar yr un pryd mewn trefn cyfresol mewn gwahanol rwydweithiau. Dylai cyfrifiaduron personol nad oes ganddynt gysylltiad rhwydwaith weddu i bob protocol TCP neu IP rhyngrwyd.

Mewngofnodi ar gyfer 192.168.8.1

Sut i Mewngofnodi i 192.168.8.1?

 • Mae'r cyfeiriad IP yn hanfodol pan fyddwch yn dymuno mewngofnodi i'ch llwybrydd. Y cam cyntaf yw cyrchu rhai porwyr gwe a mewnosod y https://192.168.8.1 dolen ym mlwch URL y porwr nawr pwyswch ar y 'Rhowch allweddol.
 • Mae ffenestr newydd yn agor sy'n eich annog i fewngofnodi IDs. Yna byddwch yn defnyddio'r diplomâu mewngofnodi diofyn i gael mynediad i ryngwyneb y llwybrydd. 
 • Ar ôl i'r dull mewngofnodi ffynnu, cewch eich cludo i hafan y llwybrydd. Yn y panel gweinyddol, gallwch addasu nifer o leoliadau i gyd-fynd â'ch rhagfynegiadau rhwydwaith a diogelwch.
 • Ni argymhellir amrywio cyfeiriad IP eich llwybrydd bob amser os bydd gweithiwr proffesiynol addysgedig yn ei wneud.

Wedi anghofio enw defnyddiwr IP a chyfeiriad cyfrinair?

Gwirio'r Llawlyfr

Os anghofiwch Enw Defnyddiwr a Chyfrinair 192.168.8.1 yna gallwch chwilio'r Llawlyfr / Blwch am y Llwybrydd. Gallwch chwilio ein rhestr llwybrydd o enwau defnyddwyr a chyfrineiriau diofyn.

Ailosod y Llwybrydd

Os ydych wedi newid yr enw defnyddiwr / cyfrinair diofyn a'i anghofio, yr unig ffordd i adfer mynediad yw ailosod y llwybrydd i'r cyfluniad diofyn, a fydd yn dychwelyd pob newid i'r gosodiadau diofyn. I gael eich llwybrydd wedi'i ailosod:

192.168.8.1
 • Cymerwch wrthrych pwyntiog, fel nodwydd neu glip papur, a chwiliwch am y botwm ailosod ar gefn eich llwybrydd.
 • Fe welwch fotwm cyfrinachol bach. Pwyswch a dal y botwm gyda'r gwrthrych pwyntiog am oddeutu 10-15 eiliad.

Bydd hyn yn adfer yr holl newidiadau a wnaed yn ôl i'r rhai gwreiddiol, gan gynnwys yr enw defnyddiwr / cyfrinair a newidiwyd gennych. Yna gallwch fewngofnodi gan ddefnyddio'ch tystlythyrau mewngofnodi diofyn.

Datrys Problemau'r cyfeiriad IP 192.168.8.1

 • Mae'n arferol ar ryw adeg i ddod ar draws problemau amrywiol gyda'ch llwybrydd. Os na allwch symud heibio'r sgrin fewngofnodi, mae angen i chi gofio rhai pethau. Gwiriwch fod y rhyngrwyd yn aros yn sefydlog ac nad yw'n amrywio. Dewis arall yw defnyddio'r Gorchymyn prydlon i benderfynu ar y porth diofyn. Y cyfeiriad IP anghywir y gallwch ei ddefnyddio i gael mynediad i'r rhyngwyneb defnyddiwr. Gallwch hefyd gysylltu â'r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd i gael cymorth pellach.
 • '192.168.8.1yn gyfeiriad IP diarffordd. Dyma'r cyfeiriad IP adnabyddus er enghraifft '192.168.0.1' a '198.168.0.1' gan fod ganddo'r un swyddogaeth ag un y 2 sy'n weddill yr unig wahaniaeth o hyd yw nad yw '192.168.8.1' yn cael ei ddefnyddio gan a uchafswm y cwmnïau llwybrydd. Mae cwmnïau fel MediaLink, Huawei yn defnyddio'r cyfeiriad Protocol net hwn.
 • Rhaid i chi sylweddoli bod pob llwybrydd yn cynnwys 2 fath amrywiol o gyfeiriadau IP. Cyfeiriad IP a geir ar y rhwydwaith lleol o'r enw cyfeiriad IP LAN ac mae'r gweddill yn cael ei ddyrannu gan y modem o'r enw cyfeiriad IP WAN. Defnyddir cyfeiriad IP '192.168.8.1' fel arfer i gael mynediad at swyddogaethau'r llwybrydd. Defnyddir y cyfeiriad IP personol hwn ar gyfer cyfluniad yr offeryn rhwydwaith.

I ddechrau sut i ddod o hyd i gyfeiriad IP y llwybrydd.

Yn gyntaf, cysylltwch eich llwybrydd â'r PC neu unrhyw offeryn arall yn gywir. Mae angen i chi wybod bod angen i chi gysylltu â'r llwybrydd yn briodol er mwyn agor panel gweinyddol y llwybrydd. Ac nid oes angen unrhyw fath o gysylltiad rhyngrwyd arnoch chi ar gyfer hyn.

Felly, mae angen i chi fod yn gyfarwydd â chyfeiriad IP eich llwybrydd. Gallwch nodi cyfeiriad IP eich llwybrydd trwy ymweld â'r gorchymyn yn brydlon ar y Gliniadur.

Dull gwahanol i ymweld â 192.168.8.1 Cyfeiriad IP

Gallwch hyd yn oed newid cyfeiriad IP y llwybrydd ar unrhyw adeg mewn 2 ddull naill ai trwy agor CD setup penodol arall trwy ddefnyddio rhyngwyneb gwe. Mae'n hanfodol i'r mwyafrif ohonom gan fod llawer o gleientiaid eisiau sicrhau nad oes unrhyw gyfeiriad 192.168.8.l yn gwrthdaro ag unrhyw gyfeiriad dyfais arall. Os bydd unrhyw un yn anghofio ei gyfeiriad IP diweddaraf, felly gall ef neu hi ailosod y llwybrydd ac yna bydd yr holl beth yn cael ei ailddechrau yn ddiffygion. Yn ogystal, gall unrhyw un olrhain ei gyfeiriad IP a rennir trwy geisio “fy IP” yn y gofod chwilio Google yn unig. Yn bendant, bydd yn mynd yn ôl i'ch cyfeiriad IP a rennir.

Ar hyn o bryd ewch i'ch porwr diofyn neu ryw borwr gwahanol yna nodwch yn IP y bar cyfeiriad https://192.168.8.1 i mewn i ofod cyfeiriad y porwr. Bydd hyn yn eich tywys i safle penodol ac yn sicrhau mynediad i chi fewngofnodi i banel gweinyddu'r llwybrydd.

Yma, mae angen i chi ysgrifennu enw defnyddiwr a chyfrinair eich llwybrydd i fynd i mewn i'ch panel gweinyddu llwybrydd lle gallwch addasu nifer o opsiynau fel Dirprwy, opsiynau diogelwch, rheoli rhwydwaith, gosodiadau WLAN, meddalwedd llwybrydd a llawer mwy.

Os nad ydych chi'n cofio'r Llwybrydd Enw Defnyddiwr a Chyfrinair beth i'w wneud?

 • Efallai na fydd sawl unigolyn yn cofio eu henw defnyddiwr a'u cyfrinair. Felly mae esboniad i'r rhai a oedd wedi disremembered eu enw defnyddiwr a chyfrinair y llwybrydd.
 •  Efallai y bydd achos lle nad ydych yn cofio'r enwau defnyddwyr a'r pasys. Mewn achos o'r fath, mae'n rhaid i chi hela amdano ar frand y llwybrydd ynghyd â rhif cyfres a chyfeiriad mewngofnodi'r llwybrydd.
 • Efallai mai un achos arall efallai eich bod wedi methu â chofio'ch pasyn. Felly, mae angen i chi ailosod gosodiadau'r llwybrydd gyda'r allwedd ailosod gyfrinachol ar y llwybrydd.
 • Mae achos arall yn debygol nad ydych erioed wedi newid tystlythyrau mewngofnodi eich llwybrydd am y gallwch edrych am eich mewngofnodi diofyn y llwybrydd IDs ar y we.
 • Nawr os ydych chi'n ymwybodol o fanylion mewngofnodi'r llwybrydd, gallwch ysgrifennu IDau eich llwybrydd ar y dudalen we ac yna rydych chi ar gael i banel gweinyddu'r llwybrydd.
 • Efallai y byddwch hyd yn oed yn ailosod y llwybrydd gyda'r hafan setup ar y we.

Casgliad

Yn y diwedd, rydych chi wedi nodi sawl pwynt am y 192.168.8.1 Cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd. Mae yna lawer o wybodaeth am lwybryddion, modemau diwifr, cyfeiriadau IP, a llawer mwy sydd wedi'u cynnig yn y darn hwn. Bydd y cyfeiriad IP hwn yn eich cynorthwyo i ffurfweddu'r rhwydwaith band eang yn fewnol heb wynebu llawer o faterion. Gobeithio bod hyn yn ddefnyddiol i bob un ohonoch i gael mynediad at rwydwaith eich llwybrydd ac yn sicr mae wedi cynyddu eich gwybodaeth am gyfeiriad IP.