192.168.0.1

IP y porth diofyn 192.168.0.1 yw sy'n cael ei gymhwyso gan lwybryddion ynghyd â modemau fel y llwybrydd D-Link fel cyfeiriad diofyn IP i fewngofnodi i'r consol gweinyddol. I ffurfweddu gosodiadau uwch a sylfaenol 192.168.0.1 gellir defnyddio.

Camau i Mewngofnodi i IP 192.168.0.1

Os yw'r rhagosodiad Cyfeiriad IP ar gyfer y Modem / Internet Router yn 192.168.0.1 yn y sefyllfa honno, mae'n sicr y gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i'r consol cyfluniad hefyd ar gyfer eich Modem / Llwybrydd sy'n rheoli'r Gosodiadau Rhyngrwyd. Yn syml, i fewngofnodi i 192.168.0.1, dilynwch y cyfarwyddiadau isod

  • Sicrhewch fod y ddyfais ynghlwm wrth y system naill ai dros y Wifren Ethernet neu heb wifren.
  • Nawr agorwch y porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'r Rhyngrwyd.
  • Yn y bar cyfeiriad, teipiwch http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
  • Bydd tudalen fewngofnodi o'ch llwybrydd yn ogystal â'r modem yn ymddangos ar y sgrin.
  • Cyflwyno'r Ids mewngofnodi diofyn fel yr enw defnyddiwr yn ogystal â chyfrinair ar gyfer tudalen ffurfweddu eich llwybrydd.
  • Y munud y byddwch wedi cyflwyno'r cofnodion mewngofnodi, byddwch wedi mewngofnodi i'r dudalen ffurfweddu yn ogystal, byddwch yn gwybod sut i wneud yr addasiadau yr ydych eu heisiau.

Yn analluog i gadw adroddiad ar y manylion mewngofnodi ar ben y Geiriau allweddol?

Archwilio'r llyfryn Cyfarwyddiadau

Os ydych wedi methu â dwyn i gof y tystlythyrau mewngofnodi ar gyfer 192.168.0.1 wedi hynny, dylech archwilio'r Llawlyfr neu ar Flwch y llwybrydd. Yn ogystal, rhaid i chi wirio'r rhestr llwybrydd diofyn ar gyfer enwau defnyddwyr yn ogystal â phasio ar gyfer llwybryddion.

Ailosod y Llwybrydd

Os ydych wedi addasu manylion mewngofnodi diofyn y llwybrydd ac wedi ei anwybyddu ar y pwynt hwnnw, y ffordd orau yw mynd yn ôl i'w adfer yw ailosod y llwybrydd gyda gosodiadau diofyn sydd mewn gwirionedd yn dychwelyd yr holl addasiadau eto i ddiffygion. Ar gyfer ailosod llwybrydd:

  1. Sicrhewch afael ar eitem pigfain fel pigyn dannedd neu Pin a cheisiwch ddod o hyd i'r switsh ailosod ar y llwybryddion yn ôl.
  2. Y foment rydych chi wedi sylwi ar switsh cyfrinachol bach iawn. Pwyswch a dal y switsh am oddeutu 15-20 eiliad gan eitem bigfain.
  3. Bydd hyn yn adfer yr holl addasiadau eto yn ôl i'r gosodiadau diofyn ynghyd â'r enwau defnyddwyr / cyfrineiriau rydych chi wedi'u trawsnewid. Felly nawr byddwch chi'n gallu mewngofnodi gyda'r awdurdodiadau mewngofnodi diofyn.

Mae gan gyfanswm yr IPs personol oddeutu 17.9 miliwn o gyfeiriadau amrywiol, pob un wedi'i neilltuo i'w ddefnyddio ar y rhwydweithiau preifat. Felly, nid oes angen i IP preifat y llwybrydd fod yn eithriadol.

I bob dyfais yn y rhwydwaith mae'r llwybrydd yn clustnodi cyfeiriad IP neilltuedig, p'un a yw'n sefydliad ar lefel busnes neu'n rhwydwaith cartrefi bach. Gall pob dyfais yn y system gysylltu â theclyn amgen yn y system gyda'r IP personol hwn.

Fodd bynnag, ni all y cyfeiriad IP Preifat gael mynediad i'r rhwyd. Rhaid ymuno â chyfeiriadau IP personol trwy Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, ee Comcast, Spectrum neu AT&T. Felly nawr, yr holl offer sy'n cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd nid yn uniongyrchol, gan gysylltu â'r system i ddechrau, sydd ynghlwm wrth y rhyngrwyd, gan gysylltu â'r rhyngrwyd mwy yn ddiweddarach.

Leave a Comment

en English
X