Cysylltwch â ni

192.168.1.1

Mae'r 192.168.1.1 - 192.168.ll Cyfeiriad IP yw'r rhagosodiad hynod ar gyfer yr holl modemau ADSL ynghyd â modemau ynghyd â Llwybryddion Wi-Fi yn ogystal â Llwybryddion hanfodol. Defnyddir y rhagosodiad cyfeiriad IP a welir yn aml iawn fel cyfeiriad gwesteiwr i fynd i mewn i gyfluniad modem y llwybrydd. Bydd IPs o'r fath hefyd yn cael eu defnyddio fel IP's rhagosodedig gan lwybrydd mewngofnodi gweinyddol cwmnïau 192.168.0.1 neu 10.0.0.1.

Ffordd i fewngofnodi i IP 192.168.1.1

Y dechneg allweddol i fewngofnodi i'r cyfeiriad IP yw ei rhoi â llaw i'r porwr. Dim ond cipio y dylech chi ei ddal https://192.168.1.1 i mewn i'r porwr a byddwch yn ddi-os yn cyrchu'r cyfeiriad IP.

Nid oes gan y mwyafrif o'r cyhoedd unrhyw glec yn cyrchu'r rhyngwyneb. Bydd y mwyafrif o gwsmeriaid yn eich datgelu bod yr anhawster allweddol yn dechrau tra bydd yn eich annog i gyflwyno'ch pasyn. Er nad oes gan lawer o awgrymiadau beth yw eu pasyn, mae eraill yn syml yn gosod y PW anghywir heb ddisgwyl. Sut i YMGEISIO hwn 192.168.l.1 neu 192.168.1.1

Ffordd i YMGEISIO hwn 192.168.l.1 arall 192.168.1.1

Allwedd amlwg https://192.168.1.1 yna nid https: //192.168.l.1 i mewn i far cyfeiriad y porwr a fydd yn cael sylw ar y brig ac yna streic ewch i mewn. Os yw IP diofyn yn 192.168.1.1 nid modem y llwybrydd arall, cadarnhewch y llyfryn cyfarwyddiadau i ddarganfod yr un peth a gosod yr IP hwnnw. Y dyddiau hyn bydd y dudalen we yn cael ei chychwyn yna byddwch yn sylwi ar sgrin fewngofnodi gydag enw defnyddiwr ac yna blychau PW. Os ydych chi'n adfer am y tro cyntaf, yna gallwch fewnbynnu'r IDau mewngofnodi diofyn a ddatganwyd yn y llyfryn modem / llwybrydd.

Edrych Llwybrydd IP

Dilynwch y cyfarwyddiadau i edrych ar IP y llwybrydd o'ch gliniadur:

PC ffenestr

 • Cadwch at y trac hwn
 • Dechreuwch - Pob Rhaglen - Affeithwyr - Gorchymyn Prydlon.
 • Felly yn y mewnbwn ffenestr gorchymyn prydlon mae gorchmynion un ar ôl un
 • Ipconfig | findstr / i “Porth”
 • Rhywbeth fel hyn efallai y byddwch chi'n sylwi:
 • C: \ Dogfen a Gosodiadau \ gweinyddwr- ipconfig | findstr / I Porth Diofyn “Gateway”. . . . . . . . . ; 192.168.l.1
 • Felly dyma y rhagosodiad 192.168.1.1 IP er ei fod yn ymddangos fel 192.168.l.1

Unix & Linux

 • Ewch i'r derfynfa. Nid ydych ond yn ei gael ar y Gliniadur neu trwy ei archwilio yn y blwch chwilio.
 • Ceisiadau Taro - Offer System -Terminal
 • Ar ôl i'r derfynell ddechrau, cipiwch y gorchmynion isod
 • Rhagosodiad grep cwrs IP
 • Bydd gorchmynion o'r fath yn cynnig y canlyniad hwn i chi
 • Felly unwaith eto byddwch yn sylwi bod y system yn darparu'r llwybrydd diofyn 192.168.ll cyfeiriad IP Macintosh OS
 • Mae hyn yn dangos cyfeiriad IP diofyn y llwybrydd o 192.168.l.1

Fodd bynnag, wrth wirio'r pethau hyn lawer gwaith mae cleientiaid yn mynd yn ddryslyd ar ôl iddynt gael sawl cysylltiad Wi-Fi ac i sicrhau eich bod yn unedig â'r llwybrydd cywir rydych chi'n ceisio'n syml arno ac oddi ar y llwybrydd yna sylwch ar y signal sy'n diffodd ac yn dod drosodd eto.

Os ydych chi am drawsnewid cyfeiriad IP y tu mewn i'r llwybrydd, ysgrifennwch yr IP diofyn yn y porwr. Nawr gellir gofyn i chi ysgrifennu pasyn ac enw defnyddiwr. Efallai y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth hon yng nghanllaw'r teclyn. Yna bydd cefnogaeth reoli'r llwybrydd yn agor.

192.168.0.1

IP y porth diofyn 192.168.0.1 yw sy'n cael ei gymhwyso gan lwybryddion ynghyd â modemau fel y llwybrydd D-Link fel cyfeiriad diofyn IP i fewngofnodi i'r consol gweinyddol. I ffurfweddu gosodiadau uwch a sylfaenol 192.168.0.1 gellir defnyddio.

Camau i Mewngofnodi i IP 192.168.0.1

Os yw'r rhagosodiad Cyfeiriad IP ar gyfer y Modem / Internet Router yn 192.168.0.1 yn y sefyllfa honno, mae'n sicr y gallwch ei ddefnyddio i fewngofnodi i'r consol cyfluniad hefyd ar gyfer eich Modem / Llwybrydd sy'n rheoli'r Gosodiadau Rhyngrwyd. Yn syml, i fewngofnodi i 192.168.0.1, dilynwch y cyfarwyddiadau isod

 • Sicrhewch fod y ddyfais ynghlwm wrth y system naill ai dros y Wifren Ethernet neu heb wifren.
 • Nawr agorwch y porwr gwe rydych chi'n ei ddefnyddio i gael mynediad i'r Rhyngrwyd.
 • Yn y bar cyfeiriad, teipiwch http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
 • Bydd tudalen fewngofnodi o'ch llwybrydd yn ogystal â'r modem yn ymddangos ar y sgrin.
 • Cyflwyno'r Ids mewngofnodi diofyn fel yr enw defnyddiwr yn ogystal â chyfrinair ar gyfer tudalen ffurfweddu eich llwybrydd.
 • Y munud y byddwch wedi cyflwyno'r cofnodion mewngofnodi, byddwch wedi mewngofnodi i'r dudalen ffurfweddu yn ogystal, byddwch yn gwybod sut i wneud yr addasiadau yr ydych eu heisiau.

Yn analluog i gadw adroddiad ar y manylion mewngofnodi ar ben y Geiriau allweddol?

Archwilio'r llyfryn Cyfarwyddiadau

Os ydych wedi methu â dwyn i gof y tystlythyrau mewngofnodi ar gyfer 192.168.0.1 wedi hynny, dylech archwilio'r Llawlyfr neu ar Flwch y llwybrydd. Yn ogystal, rhaid i chi wirio'r rhestr llwybrydd diofyn ar gyfer enwau defnyddwyr yn ogystal â phasio ar gyfer llwybryddion.

Ailosod y Llwybrydd

Os ydych wedi addasu manylion mewngofnodi diofyn y llwybrydd ac wedi ei anwybyddu ar y pwynt hwnnw, y ffordd orau yw mynd yn ôl i'w adfer yw ailosod y llwybrydd gyda gosodiadau diofyn sydd mewn gwirionedd yn dychwelyd yr holl addasiadau eto i ddiffygion. Ar gyfer ailosod llwybrydd:

 1. Sicrhewch afael ar eitem pigfain fel pigyn dannedd neu Pin a cheisiwch ddod o hyd i'r switsh ailosod ar y llwybryddion yn ôl.
 2. Y foment rydych chi wedi sylwi ar switsh cyfrinachol bach iawn. Pwyswch a dal y switsh am oddeutu 15-20 eiliad gan eitem bigfain.
 3. Bydd hyn yn adfer yr holl addasiadau eto yn ôl i'r gosodiadau diofyn ynghyd â'r enwau defnyddwyr / cyfrineiriau rydych chi wedi'u trawsnewid. Felly nawr byddwch chi'n gallu mewngofnodi gyda'r awdurdodiadau mewngofnodi diofyn.

Mae gan gyfanswm yr IPs personol oddeutu 17.9 miliwn o gyfeiriadau amrywiol, pob un wedi'i neilltuo i'w ddefnyddio ar y rhwydweithiau preifat. Felly, nid oes angen i IP preifat y llwybrydd fod yn eithriadol.

I bob dyfais yn y rhwydwaith mae'r llwybrydd yn clustnodi cyfeiriad IP neilltuedig, p'un a yw'n sefydliad ar lefel busnes neu'n rhwydwaith cartrefi bach. Gall pob dyfais yn y system gysylltu â theclyn amgen yn y system gyda'r IP personol hwn.

Fodd bynnag, ni all y cyfeiriad IP Preifat gael mynediad i'r rhwyd. Rhaid ymuno â chyfeiriadau IP personol trwy Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, ee Comcast, Spectrum neu AT&T. Felly nawr, yr holl offer sy'n cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd nid yn uniongyrchol, gan gysylltu â'r system i ddechrau, sydd ynghlwm wrth y rhyngrwyd, gan gysylltu â'r rhyngrwyd mwy yn ddiweddarach.

192.168.8.2

Cyfeiriad IP personol 192.168.8.2 yn cael ei ddirprwyo i beiriant o fewn rhwydwaith cydgysylltiedig ac nid yw ar gael yn gyflym i hela amdano ar y we. Er mwyn galluogi cyflenwi cyfeiriadau IP y tu mewn i sefydliadau a rhwydweithiau, sefydlwyd cyfeiriadau neilltuedig. Mae'n ddiymdrech nodi cyfeiriad IP personol trwy ddisgrifio llun go iawn.

192.168.8.2

Mae IP 192.168.8.2 yn IP penodol a gedwir gan ddefnyddio consol gweinyddol llwybryddion. Mae hyn ynghyd ag IPs ychwanegol yr un fath â 192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, ac ati yn llwyr yn cael eu cydnabod i safon fyd-eang ar gyfer IPs llwybrydd. Fe'i gelwir hefyd yn “Borth Diofyn IP”.

Y cyfeiriad IP https://192.168.8.2 yn cael ei gofnodi gydag IANA Awdurdod Rhifau a Neilltuwyd ar y Rhyngrwyd fel segment o rwydweithiau neilltuedig 192.168.8.0/24. Yn y bwlch personol ni roddir cyfeiriad IP i unrhyw grŵp penodol a gall pawb ddefnyddio'r cyfeiriad IP heb gytundeb cofrestrfa leol Rhyngrwyd fel y disgrifir yn 1918 RFC, sy'n unigryw i gyfeiriad IP cymunedol.

Cyrchu'r Weinyddiaeth Tudalen 192.168.8.2

 • Yn syml, nodwch 192.168.8.2 ym mlwch cyfeiriadau porwr gwe. Efallai y byddwch chi'n cyflogi'r dudalen weinyddol ac rydych chi hyd yn oed yn sicrhau mewngofnodi Passkey. Trwy daro'r ddolen 192.168.8.2 gallwch hefyd adfer mewngofnodi iddo.
 • Ar ben hynny byddwch yn sicrhau'r holl ganlyniadau edrych ar gyfer cyfeiriad IP preifat 192.168.8.2. Os ydych chi'n edrych i ddarganfod y mewngofnodi ar gyfer y llwybryddion diwifr, y plwg mynediad, neu'r modem, efallai y byddwch chi'n ei ddefnyddio trwy daro ar y ddolen yn unig. Ar gyfer llwybrydd diwifr TP Link, D-Link, neu Netgear, yr enwau defnyddwyr neu'r cyfrineiriau diofyn mwyaf defnyddiol yw 'setup' neu 'admin', efallai y byddwch hefyd yn hawlio'r gosodiad diofyn ar gefn y peiriant. Os na fydd hyn yn gweithio, yna gallwch ddewis ailosod y llwybryddion. I wneud hyn dylech bwyso a dal y bwlyn ailosod am bron i 20 eiliad. Wedi hynny ailsefydlu i osodiadau ffatri a'ch cymeradwyo i fewngofnodi gyda'r manylion a welir ar y sticer.
 • Cofnodir cyfeiriad IP 192.168.8.2 gyda'r IANA Awdurdod Rhif a Ddyrannwyd ar y Rhyngrwyd fel is-adran o'r rhwydwaith preifat 192.168.8.0. Yn y gofod preifat ni roddir cyfeiriad IP i un gymdeithas gyfyngedig, yn ychwanegol at yr ISP, a chaiff pawb ddefnyddio'r cyfeiriad IP hwn heb gonsensws cofrestrfa Rhyngrwyd ranbarthol.
 • Serch hynny, ni ellir trosglwyddo pecynnau IP sydd wedi'u gafael o ystod breifat trwy'r Rhyngrwyd cyhoeddus, ac felly os yw rhwydwaith preifat o'r fath yn dymuno ymuno â'r Rhyngrwyd, mae angen eu cyrraedd trwy borth trawsnewidydd rhwydwaith (a elwir hefyd yn NAT), neu gweinydd dirprwyol.
 • Gall porth darlunio NAT fod yn llwybrydd diwifr neu gysylltiedig a gewch gan ddeliwr band eang. Gall cyfeiriad IP sefydlog yr offeryn hwn yn y rhwydwaith amrywio o 192.168.8.0/24 fod yn 192.168.8.254 neu 192.168.8.1 yn ddibynnol ar y ffynhonnell i raddau helaeth. Dylai rhyngwyneb gwe porth fod yn hygyrch trwy'r Protocol Trosglwyddo Hypertestun HTTP arall Protocol Trosglwyddo Hypertestun Protocol HTTPS Diogel. I geisio hyn, mae'n rhaid i chi nodi yn y blwch cyfeiriadau 'http: // ip address' neu 'https: // ip address' y porwr gwe o'ch dewis yr un fath â Google Chrome neu fewngofnodi Mozilla Firefox gyda'r enw defnyddiwr a PWs a gynigiwyd gan eich darparwr. .

192.168.8.100

Yn y rhwydwaith LAN 192.168.8.100 yw'r IP. Ni all nifer o unigolion ddod o hyd i ffordd fewngofnodi'r llwybrydd diwifr mewnrwyd WIFI. Gallwch geisio pwyso ar y ddolen: https://192.168.8.100 mewngofnodi i'r rhyngwyneb gweinyddol. Os na allwch atodi, gallwch gyfeirio at y golygyddol mewngofnodi rheoli llwybrydd. Os gwnaethoch chi anghofio'ch enwau defnyddwyr a'ch cyfrineiriau, edrychwch ar label neu lawlyfr y llwybrydd.

192.168.8.100

Cyfeiriad IP defnyddio 192.168.8.100, sut i'w ddefnyddio?

Yn gyntaf, hyrwyddwch ychydig o arbenigedd a rennir o gyfeiriadau IP. Mae cyfeiriadau IP yn cael eu categoreiddio i 5 math o ABCDE, ymhlith yr hyn y defnyddir ABC yn aml. Ymhlith y 3 math o gyfeiriad, cyfeiriadau cadwedig yw un segment, ac ni ellir defnyddio pecynnau gyda'r cyfeiriadau hyn. Wedi'i wasgaru'n syth ar y we, mae IP yn gyfeiriad wedi'i gadw mewn cyfeiriadau dosbarth C, a ddefnyddir fel arfer mewn rhwydweithiau LAN, mwgwd subnet rhagosodedig cyfeiriad dosbarth C yw 255.255.255.0, gan nodi y gall cyfeiriad dosbarth C gynnwys 256 IP yn amlwg, ynghyd ag un cynrychiolydd rhwydwaith, mae hyd yn oed un trosglwyddydd cynrychioliadol. Dim ond 254 y gellir ei benodi i'r defnyddiwr. Er enghraifft, gall IP defnyddiwr y rhwydwaith 192.168.1.0 fod o 1-254. Nid oes angen i'r rhyngweithio yn eu plith lywio'r llwybrydd. Yn uniongyrchol gellir symud y ffeiliau.

I ddweud, mae'r syniad o'r cyfeiriad IP hwn yn eang iawn. Gan ei fod yn gyfeiriad wedi'i gadw, mae'n dangos y gellir ei ddefnyddio ar y LAN hefyd. Fel rheol, fe'i defnyddir fel IP y defnyddiwr, gan fod yr IP gan mantissa o .1 yn gyffredinol yn cael ei gadw ar gyfer y fynedfa, felly mae 192.168.1.2-192.168.1.254 yn wir wedi'i glustnodi i'r defnyddiwr. Os oes gweinydd DHCP yn y LAN, gallwch chi osod y grŵp cyfeiriadau IP yn llwyr i 192.168.1.2-192.168.1.254. Mae'r erthygl hon yn ffurfweddu'r cyfeiriad IP ar gyfer y defnyddiwr yn awtomatig.

Peth gwahanol yw'r llwybryddion diwifr a ddefnyddir yn gyffredin y dyddiau hyn. Fel rheol, yn aml mae gan borthladd LAN IP y math hwn o offeryn mantissa o .1. Awgrymir bod cleientiaid yn newid porthladd IP LAN i gyfeiriad ychwanegol, fel na all cleientiaid eraill ddyfalu. Ymwelwch â IP porthladd LAN y llwybryddion diwifr er enghraifft, mae IP yn opsiwn gwych. Yn amlwg, gellir gosod IP porthladd LAN hefyd, nid oes rheidrwydd i ddewis yr IP gan ddefnyddio'r adran rwydwaith gychwynnol. Mae IP gwahanol adrannau rhwydwaith wedi'i guddio'n ychwanegol ac yn ddiogel; fodd bynnag, dylech gofio newid mynediad y defnyddiwr i'r un cyfatebol, fel arall ni fydd yn gwybod sut i gysylltu â'r rhwydwaith.

Ychydig iawn o gwmnïau bach neu ysgolion sy'n gofyn am set y tu allan i gyfeiriad IP yn bennaf, ac yn defnyddio dosbarthiad IP nesaf i ddefnyddio'r system gyfan neu'r system ysgol i gael mynediad i'r rhwyd. Y cyfeiriad IP a gymhwysir gan beiriannau ysgolion neu fentrau o'r fath yw'r IP mewnrwyd.

Rhaid crybwyll y gall cyfrifiaduron personol ar y rhwydwaith y tu mewn anfon ceisiadau cysylltu i gyfrifiaduron personol eraill ar y we, ni all gwahanol gyfrifiaduron personol ar y Rhyngrwyd anfon ceisiadau cysylltu â PC ar y rhwydweithiau mewnol oherwydd gweinydd FTP ar y rhwydwaith allanol.

192.168.8.10

Mae gan bob gwefan, llwybrydd, a gliniadur y cyfeiriad IP 192.168.8.10. Dyna sut mae Cyfrifiaduron yn cael eu cydnabod yn unig ganddynt hwy eu hunain ar y we neu ar y rhwydwaith. Fel arfer, mae eich llwybrydd yn aseinio un i'r Gliniadur mewn rhwydwaith lleol. Sut mae'n sicrhau nad yw'r cyfeiriad IP ar y cyfrifiadur lleol yr un mor union yr un fath ar y we? At ddefnydd personol mae cofnod o niferoedd sydd ar wahân (busnes, gweithle, cartref, ac ati.) Nid yw'r rhain ar un adeg yn cael eu cyflogi ar gyfer gwefan gymunedol.

192.168.8.10

Cyfeiriad IP 192.168.8.10 yn gyfeiriad IP preifat. Defnyddir cyfeiriadau IP preifat fel rhwydweithiau ardal leol LAN (LAN) ac ni chânt eu dangos ar y we. Esbonnir cyfeiriadau IP preifat yn RFC (IPv6) 4193 neu RFC (IPv4) 1918.

Mae 192.168.8.10 yn IP arbennig wedi'i gadw ar gyfer adfer consol gweinyddol llwybryddion. Mae hyn yn ogystal ag IPs amrywiol er enghraifft 192.168.8.200, 192.168.8.1, 192.168.0.35, ac ati yn normau rhyngwladol a dderbynnir yn gyffredinol ar gyfer IPau llwybrydd. Mewn nodiadau mae hyd yn oed yn dwyn y teitl “Default IP Gateway”. Nid yw pob un o'r llwybryddion fel ei gilydd. Yn ogystal, mae dewisiadau amgen rhwng sawl model o gwmnïau tebyg. Mae'r busnesau hyn fel IP mewngofnodi yn defnyddio 192.168.8.10.

Cyfeiriad IP 192.168.8.10 yn y dilyniant 192.168.8.1 tan 192.168.8.255. Y raddfa gyfeiriadau hon a ddefnyddir mewn rhwydweithiau lleol y bydd llwybrydd yn ei rhannu i bob dyfais (gliniaduron, pad, Cyfrifiadur Cartref, ffonau symudol, ac ati) yn fecanyddol y rhwydwaith cartref.

Mae'r https://192.168.8.10 Mae'r cyfeiriad IP yn cael ei ymuno gan yr Awdurdod Rhifau Dosbarthedig Rhyngrwyd fel y segment o rwydweithiau cyfyngedig 192.168.8.0/24. Ni chaniateir cyfeiriadau IP yn yr unig le i ychydig o sefydliadau a gall unrhyw un gyflogi'r cyfeiriadau IP heb ganiatâd gan swyddfa gofrestru Rhyngrwyd gartref fel y'u labelwyd â RFC 1918, yn wahanol i gyfeiriadau IP a rennir.

Mae IP 192.168.8.1 tan 192.168.8.255 yn amrywio ym mhobman mae'r IP 192.168.8.10 yn rhan ohono yw amrediad IP preifat sy'n gwarantu'r safonau a osodwyd ymlaen llaw gyda RFC 1918. Ni chydnabyddir cyfeiriadau er enghraifft 192.168.8.10 yn y Rhyngrwyd a rennir. Os yw'r rhwydwaith preifat yn gofyn am gysylltu trwy'r rhyngrwyd, rhaid iddo ei ddefnyddio fel mynedfa neu amnewid gweinydd.

Pam mae cyfeiriad fel 192.168.8.10 yn arferol?

Fel y cynghorwyd, mae'r cyfeiriad IP 192.168.8.10 yn rhan o rwydweithiau dosbarth C arbennig. Dilyniant rhwydweithiau o'r fath yw 192.168.0.0 tan 192.168.255.255. Mae hyn yn gwneud cryn dipyn o gyfeiriadau IP posibl 65,535. Defnyddir yr estynedig hwn fel rheol ar rwydweithiau preifat gan fod 192.168.1.1, 192.168.8.1, neu 192.168.0.1, wedi'u bwriadu ar gyfer llwybryddion amrywiol, fel y cyfeiriadau diofyn.

Os ydych chi'n cysylltu â'r rhwydwaith gyda'r ffôn, neu gliniaduron, tabledi, rydych chi'n cael cyfeiriad IP er enghraifft 192.168.8.10 yn y cyflwr hwn.

Asesu'r llwybrydd

 • Mae'n hawdd mynd at bob llwybrydd gyda'r porwr. Cofnod https://192.168.8.10 yn y porwr os yw'r llwybrydd cyfeiriad IP yn 192.168.8.10. Fe sylwch ar hafan mewngofnodi. Y PWs a'r enwau a ddefnyddir amlaf yw: “1234” admin neu “dim”. Sicrhewch oherwydd cofnodion y llwybrydd.
 • Os nad 192.168.8.10 yw'r llwybrydd IP, efallai y byddwch yn adfer y llwybrydd IP yn ôl y gorchymyn Ipconfig. Gan adfer eich tudalen we admin, gallwch ddefnyddio'r dudalen hafan weinyddol trwy sgriptio i faes cyfeiriad y porwr gwe a gallwch gadarnhau pasyn mewngofnodi.