Yn amlwg

Dyluniwch rwydwaith diwifr gan y cryf Yn amlwg Llwybrydd AC neu N. Ydych chi'n dewis cysylltiad ar-lein ar gyfer eich cyfrifiadur personol? Dim materion. Trwy'r llwybryddion Eminent, bydd gennych gyswllt Rhyngrwyd sefydlog a chyflym.

Mae gan lwybryddion amlwg wal dân eithaf syml sy'n helpu i amddiffyn eich rhwydwaith yn y cartref rhag ffurfio mynediad annymunol trwy'r rhyngrwyd. Gan fod y wal dân hon yn atal cysylltiadau mewnol efallai y bydd angen ichi agor porthladd trwyddo ar gyfer cymwysiadau a gemau penodol. Yn aml, gelwir y dull hwn o agor porthladdoedd yn borthladd ymlaen oherwydd eich bod yn anfon porthladd trwy'r rhyngrwyd i'ch rhwydwaith cartref.

Gan y Llwybrydd 300N Di-wifr Eminent gallwch rannu eich cysylltiad net ar gyflymder uchel iawn o gwmpas 300Mbps. Mae'r llwybrydd Di-wifr N cryf hwn wrth ymyl dau erial yn codi'ch ystod ddi-wifr yn helaeth. Yn syml, atodwch nifer o ddefnyddwyr, â gwifrau neu ddi-wifr. Meddu ar fudd y cyflymder uchel, a'r dull diymdrech i ddatgelu'ch cysylltiad. Oherwydd y cyflymder uchel, mae'r Llwybrydd Di-wifr yn ddelfrydol ar gyfer chwarae gemau ar-lein a ffrydio cerddoriaeth a fideo.

Ar gyfer cleientiaid rhwydwaith gwell, mae'n iawn deall bod gan y Llwybrydd Di-wifr Eminent sawl nodwedd gymhleth. Defnyddiwch WDS ac mae'r Bont Ddi-wifr yn gweithio i ehangu'ch signalau yn ddi-wifr. Oherwydd y prosesydd cyflym a 'Gwirio Traffig' pob IP, porthladd neu Brotocol, fe allech chi sicrhau y gallwch chi bob amser chwarae neu syrffio'r rhyngrwyd gyflymaf.

Gellir ychwanegu SSIDs ychwanegol yn ddiymdrech ynghyd â hynysu os yw'n hanfodol. Mae hyn yn caniatáu ichi sefydlu rhwydweithiau eilaidd yn gyflym ac yn hawdd ar gyfer defnyddwyr gwadd. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer lleoliadau busnes fel gwesty neu fan problemus, er enghraifft, lle rydych chi am wahanu gwesteion oddi wrth eich rhwydwaith busnes.

Gellir defnyddio'r Llwybrydd Di-wifr Eminent 300N hyd yn oed gydag offer hygyrch 54 Mbps & 11 Mbps. Ar gyfer ystod a chyflymder llawn o tua 300 Mbps, fe'ch cynghorir i gymhwyso'r cysylltwyr rhwydwaith Eminent diwifr.

Y brif weithdrefn i agor porthladd yw:

  • Gosodwch gyfeiriad IP sefydlog ar naill ai'ch cyfrifiadur personol neu'ch teclyn y mae angen i chi anfon porthladd iddo.
  • Mewngofnodi i'r llwybrydd Eminent.
  • Ewch i'r segment anfon porthladdoedd.
  • Clicio ar y switsh Dyfais Gosod.
  • Cliciwch ar y ddolen Advance Setup.
  • Clicio ar NAT / Trosglwyddo.
  • Clicio ar Hyrwyddo Port.
  • Cynhyrchu cofnod anfon porthladd.

Er y gall camau o'r fath ymddangos yn anodd i ddechrau, ewch drwodd o dan risiau eich llwybrydd Eminent.

  • Mae'n hanfodol sefydlu cyfeiriad IP sefydlog yn yr offeryn rydych chi'n anfon porthladd ato. Mae hyn yn gwarantu y bydd y porthladdoedd yn aros ar agor hyd yn oed ar ôl i'r offeryn ailgychwyn. Wrth sefydlu cyfeiriad IP sefydlog ar y dyfeisiau mae angen i chi fewngofnodi i'r llwybrydd.
  • Nawr mae'n rhaid i chi fewngofnodi i'r llwybrydd Eminent. Mae gan y llwybrydd ryngwyneb gwe, felly gallwch fewngofnodi iddo gyda'r porwr gwe. Gall hyn fod yn unrhyw Google Chrome, Edge, Opera, neu Internet Explorer. Fel rheol nid oes ots pa borwr sy'n well gennych ei ddefnyddio. Efallai y cyfeirir at gyfeiriad IP eich llwybrydd hyd yn oed fel porth diofyn y PC.

Leave a Comment

en English
X