آدرس IP 192.168.8.1 برای مکاتبه در شبکه های شخصی با سیستم های مختلف استفاده می شود. همچنین در هنگام شروع روند ورود به سیستم ، طرح کلی ابزار شبکه استفاده می شود. برای دسترسی به 192.168.8.1 ، Ip را در نوار آدرس مرورگر وب خود قرار دهید یا روی پیوند زیر کلیک کنید.

در حالی که این یک شبکه شخصی است ، به این معنی است که می توان آن را به طور هم زمان به ترتیب سریال در شبکه های مختلف از قبل تملک کرد. رایانه های شخصی که اتصال شبکه ندارند باید متناسب با هر پروتکل اینترنت TCP یا IP باشند.

ورود به سیستم 192.168.8.1

چگونه می توان به 192.168.8.1 وارد شد؟

  • آدرس IP هنگام ورود به روتر خود بسیار مهم است. اولین قدم دسترسی به برخی از مرورگرهای وب و درج آن است https://192.168.8.1 پیوند در جعبه URL مرورگر اکنون بر روی 'وارد کلیدی
  • پنجره جدیدی باز می شود که شما را مجبور می کند شناسه ها را وارد کنید. سپس می توانید از دیپلم ورود به سیستم پیش فرض برای ورود به رابط کاربری روتر استفاده کنید. 
  • پس از رونق روش ورود ، به صفحه اصلی روتر منتقل می شوید. در پانل سرپرست ، می توانید تعدادی تنظیمات را برای مطابقت با شبکه های امنیتی و شبکه های امنیتی خود تغییر دهید.
  • تغییر آدرس IP روتر خود را همیشه توصیه نمی شود اگر توسط یک متخصص تحصیل کرده انجام شود.

نام کاربری و آدرس رمز عبور IP را فراموش کرده اید؟

بررسی کتابچه راهنما

اگر نام کاربری و رمز ورود 192.168.8.1 را فراموش کرده باشید ، می توانید Manual / Box روتر را جستجو کنید. می توانید لیست نام کاربری و رمزهای عبور پیش فرض روتر ما را جستجو کنید.

تنظیم مجدد روتر

اگر نام کاربری / گذرواژه پیش فرض را تغییر داده و آن را فراموش کرده باشید ، تنها راه بازیابی دسترسی ، بازنشانی روتر به پیکربندی پیش فرض است که کلیه تغییرات را به تنظیمات پیش فرض بازمی گرداند. برای تنظیم مجدد روتر:

192.168.8.1
  • یک شی point پرمصرف مانند سوزن یا گیره کاغذ بردارید و به دنبال دکمه تنظیم مجدد در پشت روتر خود بگردید.
  • یک دکمه مخفی کوچک پیدا خواهید کرد. دکمه را با جسم پررنگ برای حدود 10-15 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

با این کار تمام تغییراتی که در تغییرات اصلی ایجاد شده اند ، از جمله نام کاربری / رمز عبوری که تغییر داده اید ، بازیابی می شوند. سپس می توانید با استفاده از اطلاعات ورود به سیستم پیش فرض وارد شوید.

عیب یابی آدرس IP 192.168.8.1

  • در برخی از مراحل مواجهه با مشکلات مختلف روتر طبیعی است. اگر نمی توانید از صفحه ورود به سیستم عبور کنید ، باید بعضی موارد را بخاطر بسپارید. بررسی کنید که اینترنت پایدار است و نوسان ندارد. گزینه دیگر استفاده از Command Prompt برای تصمیم گیری درگاه پیش فرض است. آدرس IP نادرستی که می توانید برای دسترسی به رابط کاربری استفاده کنید. برای کمک بیشتر می توانید با ارائه دهنده خدمات اینترنت تماس بگیرید.
  • '192.168.8.1'یک آدرس IP خلوت است. این آدرس IP شناخته شده برای مثال "192.168.0.1" و "198.168.0.1" است زیرا از همان عملکرد 2 مورد باقی مانده برخوردار است اما تنها تمایز این است که "192.168.8.1" توسط حداکثر شرکت های روتر. شرکت هایی مانند MediaLink ، Huawei از این آدرس پروتکل خالص استفاده می کنند.
  • باید بدانید که همه روترها شامل 2 نوع آدرس IP متنوع هستند. آدرس IP منبع شبکه محلی به نام آدرس IP LAN است و بقیه توسط مودمی به نام آدرس IP WAN اختصاص داده می شود. آدرس IP '192.168.8.1' معمولاً برای دستیابی به عملکردهای روتر استفاده می شود. این آدرس IP شخصی برای پیکربندی ابزار شبکه استفاده می شود.