ვადები და პირობები

მოგესალმებით 192.168.8.1!

ამ პირობებში მოცემულია 192.168.8.1 ვებსაიტის გამოყენების წესები და რეგულაციები, რომელიც მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: https://19216881.one/.

ამ ვებსაიტზე წვდომით, ჩვენ ვივარაუდოთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. ნუ გააგრძელებთ 192.168.8.1-ის გამოყენებას, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მითითებული ყველა პირობისა და პირობების შესრულებას. ჩვენი ვადები და პირობები შეიქმნა პირობები და პირობები გენერატორი და უფასო პირობების გენერატორი.

შემდეგი ტერმინოლოგია ეხება ამ წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებას და პასუხისმგებლობის უარყოფის შესახებ შეტყობინებას და ყველა შეთანხმებას: ”კლიენტი”, “შენ” და ”შენი” გულისხმობს თქვენ, პირი, ვინც შედის ამ ვებსაიტზე და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს. "კომპანია", "ჩვენ თვითონ", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ", ეხება ჩვენს კომპანიას. "პარტია", "მხარეები" ან "ჩვენთვის" ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის გათვალისწინებას, რაც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად სწორად ჩატარებაში, კლიენტის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად გამოხატული მიზნით კომპანიის მიერ მითითებული მომსახურების გაწევაზე, შესაბამისად და ექვემდებარება მოქმედ ნიდერლანდების კანონს. ზემოხსენებული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების სინგულარული, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში ან / და მასში გამოყენება განიხილება, როგორც ჩანაცვლებითი და, შესაბამისად, როგორც იგივე.

ფუნთუშები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილების გამოყენებას. 192.168.8.1-ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით ქუქი-ფაილების გამოყენებას 192.168.8.1- ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ყველაზე ინტერაქტიული ვებ-გვერდები იყენებენ ქუქი-ფაილებს, რათა მოგაწოდოთ მომხმარებლის მონახულება თითოეული ვიზიტისთვის. Cookies გამოიყენება ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რათა უზრუნველყოს გარკვეული სფეროების ფუნქციონირება, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებ-გვერდს. ზოგიერთი ჩვენი შვილობილი / სარეკლამო პარტნიორები ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ cookies.

ლიცენზია

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, 192.168.8.1 ან / და მისი ლიცენზიარი ფლობს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ყველა მასალისთვის 192.168.8.1. დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება. ამაზე წვდომა შეგიძლიათ 192.168.8.1-დან თქვენი პირადი მოხმარებისთვის, რომელსაც ექვემდებარება შეზღუდვები ამ პირობებში.

თქვენ უნდა:

 • 192.168.8.1. მასალის ხელახლა გამოქვეყნება
 • გაყიდვა, ქირაობა ან სუბლიცენზიის მასალა 192.168.8.1-დან
 • 192.168.8.1. მასალის რეპროდუცირება, დუბლირება ან კოპირება
 • შინაარსის გადანაწილება 192.168.8.1-დან

ეს შეთანხმება იწყება ამ თარიღიდან.

ამ ვებ – გვერდის ნაწილები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, განათავსონ და გაცვლიან მოსაზრებებს და ინფორმაციას ვებ – გვერდის გარკვეულ სფეროებში. 192.168.8.1 არ ფილტრავს, რედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებ – გვერდზე ყოფნამდე. კომენტარები არ ასახავს 192.168.8.1, მისი აგენტების ან / და შვილობილი კომპანიების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. კომენტარები ასახავს იმ ადამიანის შეხედულებებს და მოსაზრებებს, ვინც განათავსებს მათ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მოცულობით, 192.168.8.1 პასუხს არ აგებს კომენტარების ან პასუხისმგებლობის, ზიანის ან ხარჯებისათვის, რომელიც გამოწვეულია ან / და განიცადა კომენტარების ნებისმიერი გამოყენების ან / და გამოქვეყნების ან / და გამოჩენის შედეგად. ამ ვებგვერდზე.

192.168.8.1 იტოვებს უფლებას დააკვირდეს ყველა კომენტარს და წაშალოს ყველა კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამოდ, შეურაცხყოფად ან იწვევს ამ წესების და პირობების დარღვევას.

თქვენ გარანტიას, და იმას, რომ:

 • თქვენ უფლება გაქვთ გამოგიგზავნოთ კომენტარი ჩვენს საიტზე და ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა გაქვთ;
 • კომენტარები არ ჩაერიოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას, მათ შორის მესამე მხარის საავტორო, პატენტის ან სასაქონლო ნიშნის შეზღუდვის გარეშე;
 • კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებლურ, ცილისმწამებლურ, შეურაცხმყოფელ ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არის კონფიდენციალურობის შელახვა
 • კომენტარები არ იქნება გამოყენებული ბიზნესის ან საბაჟო ან წინამდებარე კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის შუამდგომლობა ან ხელშეწყობა.

ამით თქვენ 192.168.8.1– ს მიანიჭებთ არა ექსკლუზიურ ლიცენზიას გამოიყენოს, გამრავლების, რედაქტირებისა და სხვებისთვის თქვენი ნებისმიერი კომენტარის გამოყენების, რეპროდუცირებისა და რედაქტირების უფლებამოსილება ნებისმიერი და ყველა ფორმით, ფორმატით ან მედიით.

ჩვენი კონტენტის ჰიპერლინირება

ქვემოთ მოყვანილი ორგანიზაციები შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:

 • სამთავრობო უწყებების მიერ;
 • საძიებო სისტემებში;
 • ახალი ამბები ორგანიზაციები;
 • ონლაინ დირექტორიაში დისტრიბუტორები შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ გვერდს, რადგან ისინი ჰიპერბმულებს სხვა ჩამოთვლილი კომპანიების ვებ-გვერდებზე; და
 • სისტემური ფართო აკრედიტირებული ბიზნესი, გარდა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრების და საქველმოქმედო ფონდების მოძიების ჯგუფების გამონაკლისი, რომლებიც არ შეიძლება იყოს ჩვენი ვებ-გვერდის ჰიპერბმული.

ეს ორგანიზაციები შეიძლება შეიტანონ ჩვენს მთავარ გვერდზე, პუბლიკაციებზე ან სხვა ვებ-გვერდებზე, ვიდრე ეს ბმულია: (ა) არ არის არანაირად მოტყუებით; (ბ) არ არის მცდელობა, მიეთითოს სპონსორობა, დამტკიცება ან დამტკიცება ბმული პარტიის და მისი პროდუქციის ან / და მომსახურების შესახებ; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი პარტიის საიტზე კონტექსტში.

ჩვენ შეიძლება განიხილონ და დაამტკიცოთ სხვა ბმული მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისაგან:

 • საყოველთაოდ ცნობილი მომხმარებელი და / ან საქმიანი საინფორმაციო წყაროები;
 • dot.com საზოგადოების საიტები;
 • ასოციაციები ან საქველმოქმედო ორგანიზაციები;
 • ონლაინ კატალოგი დისტრიბუტორები,
 • ინტერნეტ პორტალები;
 • საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები; და
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და სავაჭრო ასოციაციები.

ჩვენ დავამტკიცებთ ამ ორგანიზაციების ბმულების თხოვნებს, თუ გადავწყვეტთ, რომ: (ბ) ორგანიზაციას არ აქვს რაიმე უარყოფითი ჩანაწერი ჩვენთან; გ) ჰიპერბმულის ხილვით ჩვენთვის სარგებელს აანაზღაურებს 192.168.8.1 არარსებობა; და (დ) ბმული არის ზოგადი რესურსების ინფორმაციის კონტექსტში.

ეს ორგანიზაციები შეიძლება დაგვიკავშირდნენ ჩვენს მთავარ გვერდზე, სანამ ეს ბმული: (ა) არ არის დეზინფორმაცია; (b) არ არის მცდელობა, მიეთითოს სპონსორობა, დამტკიცება ან დამტკიცება ბმული პარტიის და მისი პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი პარტიის საიტების კონტექსტს.

თუ თქვენ ხართ მე -2 პუნქტში ჩამოთვლილი ორგანიზაციების ერთ-ერთი წარმომადგენელი და გსურთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ვებ-გვერდს, ამის შესახებ უნდა შეგვატყობინოთ ელ.ფოსტით 192.168.8.1. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი, თქვენი ორგანიზაციის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თქვენი საიტის URL, იმ URL– ების ჩამონათვალი, საიდანაც აპირებთ მიბმას ჩვენს ვებ – გვერდზე, და იმ URL– ების სია ჩვენს საიტზე, რომლებზეც გსურთ. ბმული. დაველოდოთ პასუხს 2-3 კვირის განმავლობაში.

დამტკიცებულმა ორგანიზაციებმა შეიძლება დაგვანახონ ჩვენი ვებ-გვერდი:

 • გამოყენებით ჩვენი კორპორატიული სახელი; ან
 • ერთგვაროვანი რესურსის ლოკატორის გამოყენება დაკავშირებულია; ან
 • ჩვენს ვებ-გვერდის ნებისმიერი სხვა აღწერილობის გამოყენებით, რომელიც დაკავშირებულია კონტენტის კონტექსტში და შინაარსის ფორმატში, დაკავშირებულია პარტიის საიტზე.

სავაჭრო ნიშნის სალიცენზიო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში დაუშვებელია 192.168.8.1-ის ლოგოს ან სხვა ნამუშევრების გამოყენება.

iFrames

წინასწარი თანხმობის გარეშე და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ჩვენი ვებ-გვერდების გარშემო ჩარჩოები, რომლებიც შეცვლიან ჩვენს ვებ-გვერდს.

შინაარსობრივი პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ნებისმიერი საიტი, რომელიც გამოჩნდება თქვენს ვებ-გვერდზე. თქვენ ეთანხმებით, რომ დავიცვათ და დავიცვათ ყველა იმ პრეტენზიების წინააღმდეგ, რომლებიც იზრდება თქვენს ვებ-გვერდზე. ბმულები არ უნდა გამოჩნდეს ნებისმიერ ვებსაიტზე, რომელიც შეიძლება განიმარტოს, როგორც ცილისმწამებლური, უპატივცემულო ან კრიმინალური, ან რომელიც არღვევს, სხვა არღვევს ან მხარს უჭერს დარღვევას ან მესამე დარღვევის სხვა დარღვევას.

თქვენი კონფიდენციალურობა

წაიკითხეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

უფლებათა დათმობა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოითხოვოს, რომ წაშალოთ ყველა ბმული ან რაიმე კონკრეტული ბმული ჩვენს ვებ-გვერდზე. თქვენ ამტკიცებთ დაუყოვნებლივ წაშალეთ ყველა ბმული ჩვენი საიტი მოთხოვნისთანავე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ ამ ვადებსა და პირობებს და ის აკავშირებს პოლიტიკას ნებისმიერ დროს. მუდმივად აკავშირებს ჩვენს ვებ-გვერდს, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი არიან დაიცვან და დაიცვან ეს ბმული პირობები.

ბმულების მოხსნა ჩვენი ვებ-გვერდიდან

თუ ჩვენს ვებსაიტზე რაიმე ლინკი იპოვით, რაც შეურაცხმყოფელია ნებისმიერი მიზეზით, თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნებისმიერ მომენტს. ჩვენ განვიხილავთ ბმულების ამოღების მოთხოვნებს, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული ან უშუალოდ მოგეჩვენოთ.

ჩვენ არ ვუზრუნველყოფთ, რომ ამ ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია სწორია, ჩვენ არ ვიძლევით მის სრულყოფილებას ან სიზუსტეს; არც ჩვენ ვპირდებით, რომ ვებ-გვერდი ხელმისაწვდომი იყოს ან რომ საიტზე განთავსებული მასალა ინახება დღემდე.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ნებადართული კანონით, ჩვენ გამორიცხავს ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობებს, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენი ვებსაიტისა და ამ ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ. ამაში არაფერი არ იქნება:

 • შეზღუდოს ან გამორიცხავს ჩვენს ან თქვენს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან პირადი დაზიანება;
 • შეზღუდოს ან გამორიცხავს ჩვენს ან თქვენს პასუხისმგებლობას თაღლითობის ან თაღლითობის შესახებ;
 • ზღუდავს ჩვენი ან თქვენი ვალდებულებები არანაირად რომ არ არის ნებადართული მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში; ან
 • გამორიცხოს ნებისმიერი ჩვენი ან თქვენი ვალდებულებები, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.

წინამდებარე ნაწილისა და სხვა ამ ვალდებულებაში მითითებული ვალდებულების შეზღუდვები და აკრძალვები: (a) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) ექვემდებარება პასუხისმგებლობას, რომელიც წარმოიშობა პასუხისმგებლობის შესახებ, მათ შორის, ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშობა ხელშეკრულებით, საჩივარში და სავალდებულო მოვალეობის დარღვევისთვის.

ვინაიდან ვებგვერდზე და ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაცია და მომსახურება უფასოა, ჩვენ არ აგებს პასუხს ნებისმიერი სახის ზიანის ან დაზიანებისათვის.

დატოვე კომენტარი

en English
X