192.168.8.100

Во мрежата на LAN 192.168.8.100 е IP. Бројни лица не можат да го пронајдат начинот на најавување на интранет безжичниот рутер WIFI. Можеби ќе се обидете да ја притиснете врската: https://192.168.8.100 најавете се во административниот интерфејс. Ако не можете да прикачите, можете да се повикате на уредништвото за најава за управување со рутерот. Ако ги заборавивте вашите кориснички имиња и лозинки, едноставно прегледајте ја етикетата или упатството на рутерот.

192.168.8.100

Користете IP адреса 192.168.8.100, како да ја користите?

Прво, промовирајте малку споделена експертиза за IP адреси. IP адресите се категоризирани во 5 вида на ABCDE, меѓу кои често се користи ABC. Меѓу трите вида адреси, еден сегмент е зачувана адреса и пакетите со овие адреси не можат да се користат. Веднаш распространета на мрежата, IP е зачувана адреса во адреси на C класа, нормално користена во LAN мрежи, стандардната маска за подмрежа од адреса на C класа е 3, со наведување дека адреса на C класа може да прими 255.255.255.0 IP очигледно, заедно со една претставник на мрежата, има дури и еден претставник пренесува. Само 256 може да бидат назначени за корисникот. На пример, корисничката IP на мрежата 254 може да биде од 192.168.1.0-1 година. Интеракцијата меѓу нив не бара навигација во рутерот. Директно датотеките може да се преместат.

Да речеме, идејата за оваа IP адреса е исклучително распространета. Бидејќи е зачувана адреса, тоа покажува дека може да се користи и на LAN. Нормално, тој се користи како корисничка IP, бидејќи IP од мантиса од 1 обично се чува за влез, затоа 192.168.1.2-192.168.1.254 навистина му е доделена на корисникот. Ако во LAN има DHCP сервер, можете целосно да ја поставите групата за IP адреси на 192.168.1.2-192.168.1.254. Оваа статија автоматски ја конфигурира IP адресата за корисникот.

Друга работа е што безжичните рутери најчесто се користат овие денови. Нормално, портата IP LAN на овој тип алатки често има мантиса од 1. Се предлага клиентите да ја менуваат LAN портата IP на дополнителна адреса, така што другите клиенти не можат да погодат. Посетете ги безжичните рутери IP порта LAN, IP е одлична опција. Очигледно, IP портата LAN може да биде поставена исто така, нема потреба да се избере IP со користење на почетниот дел од мрежата. IP-то на различните мрежни делови е сокриена и безбедна; сепак, треба да имате предвид да го промените влезот на корисникот во соодветниот, инаку нема да знае како да се поврзе со мрежата.

Неколку мали фирми или училишта главно бараат сет надвор од IP-адреса, и следната употреба на дистрибуција на IP за да се користи целата фирма или училишен систем за пристап до мрежата. IP-адресата што ја применуваат машините на ваквите училишта или претпријатија е IP-интранет.

Мора да се спомене дека компјутерите на внатрешната мрежа можат да испраќаат барања за поврзување до други компјутери на мрежата, сепак различни компјутери на Интернет не можат да испраќаат барања за поврзување до компјутерите на внатрешните мрежи поради FTP серверот на надворешната мрежа.

Оставете коментар