192.168.0.1

Standard-gateway-IP: n 192.168.0.1 är som tillämpas av routrar tillsammans med modem som D-Link-routern som IP-standardadress för att logga in på administratörskonsolen. För att konfigurera de avancerade och grundläggande 192.168.0.1-inställningarna kan användas.

Steg för att logga in på IP 192.168.0.1

Om IP-adressens standard för Modem / Internet Router är 192.168.0.1 i den situationen, kan du utan tvekan använda den för att logga in på konfigurationskonsolen även för ditt Modem / Router som styr Internetinställningarna. För att logga in på 192.168.0.1 följer du instruktionerna nedan

  • Se till att enheten är ansluten till systemet antingen via Ethernet-kabeln eller utan kabel.
  • Öppna nu webbläsaren som du använder för att komma åt Internet.
  • Skriv i adressfältet http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
  • En inloggningssida för din router och modemet kommer att visas på skärmen.
  • Skicka in standardinloggnings-ID: n som användarnamnet förutom lösenordet för din routers konfigurationssida.
  • I samma ögonblick som du har skickat inloggningsposterna kommer du att vara inloggad på konfigurationswebbsidan och dessutom veta hur du gör de önskade ändringarna.

Var du oförmögen att bevara rapporten om inloggningsinformationen ovanpå nyckelorden?

Granska instruktionshäftet

Om du inte har återkallat inloggningsuppgifterna för 192.168.0.1 efteråt bör du undersöka manualen eller på rutan på routern. Dessutom måste du kontrollera standardrouterlistan för användarnamn och lösenord för routrar.

Återställ routern

Om du har modifierat routerns standardinloggningsuppgifter och ignorerat den vid den tidpunkten är det bästa sättet att komma tillbaka för att hämta är routerns återställning med standardinställningar som faktiskt återställer alla ändringar igen till standardvärden. För routeråterställning:

  1. Ta tag i ett spetsigt föremål som en tandpetare eller stift och försök hitta återställningsomkopplaren på routrarna tillbaka.
  2. I det ögonblick du har märkt en liten konfidentiell omkopplare. Håll strömbrytaren intryckt i ungefär 15-20 sekunder av ett spetsigt objekt.
  3. Detta återställer alla ändringar igen till standardinställningarna tillsammans med de användarnamn / lösenord som du har omvandlat. Så nu kommer du att kunna logga in med standardinloggningsbehörigheterna.

De personliga IP-adresserna har totalt cirka 17.9 miljoner olika adresser, alla avsedda för användning i privata nätverk. Därför behöver inte routerns privata IP vara exceptionell.

Till alla enheter i nätverket tilldelar routern en reserverad IP-adress, oavsett om det är en företagsnivå eller ett litet hushållsnätverk. Alla enheter i systemet kan anslutas till alternativa apparater i systemet med denna personliga IP.

Den privata IP-adressen kan dock inte komma åt nätet. Personliga IP-adresser måste anslutas till en Internetleverantör, t.ex. Comcast, Spectrum eller AT&T. Så nu, alla verktyg som är anslutna till internet inte direkt, först anslutning till systemet, som är anslutet till internet, senare anslutning till större internet.

Lämna en kommentar

en English
X