192.168.0.1

IP cổng mặc định 192.168.0.1 được áp dụng bởi các bộ định tuyến cùng với các modem như bộ định tuyến D-Link làm địa chỉ mặc định IP để đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị. Để cấu hình các cài đặt 192.168.0.1 nâng cao và cơ bản có thể được sử dụng.

Các bước đăng nhập vào IP 192.168.0.1

Nếu Địa chỉ IP mặc định cho Modem / Bộ định tuyến Internet là 192.168.0.1 trong trường hợp đó, chắc chắn bạn có thể sử dụng nó để đăng nhập vào bảng điều khiển cấu hình cũng cho Modem / Bộ định tuyến của bạn điều khiển Cài đặt Internet. Chỉ cần đăng nhập vào 192.168.0.1, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới

  • Đảm bảo rằng thiết bị được gắn vào hệ thống qua Dây Ethernet hoặc không có dây.
  • Bây giờ, hãy mở trình duyệt web mà bạn sử dụng để truy cập Internet.
  • Trong thanh địa chỉ, gõ http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
  • Trang đăng nhập của bộ định tuyến cũng như modem của bạn sẽ hiển thị trên màn hình.
  • Gửi các Id đăng nhập mặc định, chẳng hạn như tên người dùng cùng với mật khẩu cho trang cấu hình của bộ định tuyến của bạn.
  • Ngay khi bạn đã gửi hồ sơ đăng nhập, bạn sẽ đăng nhập vào trang web cấu hình, ngoài ra bạn sẽ biết cách thực hiện các sửa đổi mong muốn.

Không có khả năng lưu giữ báo cáo về chi tiết đăng nhập trên các Từ khóa?

Kiểm tra tập sách Hướng dẫn

Nếu bạn không thể nhớ lại thông tin đăng nhập cho 192.168.0.1 sau đó, bạn nên kiểm tra Hướng dẫn sử dụng hoặc trên Hộp của bộ định tuyến. Ngoài ra, bạn phải kiểm tra danh sách bộ định tuyến mặc định để biết tên người dùng cũng như mã khóa cho bộ định tuyến.

Đặt lại bộ định tuyến

Nếu bạn đã sửa đổi các chi tiết đăng nhập mặc định của bộ định tuyến và bỏ qua nó tại thời điểm đó, cách hàng đầu là quay lại để truy xuất là đặt lại bộ định tuyến với các cài đặt mặc định thực sự hoàn nguyên tất cả các sửa đổi về mặc định. Để đặt lại bộ định tuyến:

  1. Giữ một vật nhọn như tăm hoặc Ghim và cố gắng tìm công tắc đặt lại trên bộ định tuyến trở lại.
  2. Khoảnh khắc bạn nhận thấy một công tắc bí mật nhỏ. Nhấn và giữ công tắc trong khoảng 15-20 giây theo một mục nhọn.
  3. Thao tác này sẽ khôi phục tất cả các sửa đổi trở lại cài đặt mặc định cùng với tên người dùng / mật khẩu mà bạn đã chuyển đổi. Vì vậy, bây giờ bạn sẽ có thể đăng nhập với quyền đăng nhập mặc định.

Tổng số IP cá nhân có khoảng 17.9 triệu địa chỉ đa dạng, tất cả đều được dành để sử dụng trên các mạng riêng. Do đó, IP riêng của bộ định tuyến không cần thiết phải đặc biệt.

Đối với tất cả các thiết bị trong mạng, bộ định tuyến phân bổ một địa chỉ IP dành riêng, cho dù đó là cơ sở cấp doanh nghiệp hay mạng hộ gia đình nhỏ. Tất cả các thiết bị trong hệ thống có thể kết nối với tiện ích thay thế trong hệ thống bằng IP cá nhân này.

Tuy nhiên, địa chỉ IP riêng không thể truy cập mạng. Địa chỉ IP cá nhân phải được kết hợp thông qua Nhà cung cấp dịch vụ Internet, ví dụ: Comcast, Spectrum hoặc AT&T. Vì vậy, hiện nay, tất cả các công cụ được kết nối với internet không trực tiếp, ban đầu kết nối với hệ thống, được gắn với internet, sau này kết nối với internet lớn hơn.

Để lại một bình luận