192.168.8.100

U LAN mreži 192.168.8.100 je IP. Brojni pojedinci ne mogu pronaći način prijave na intranet bežični usmjerivač WIFI. Možete pokušati pritisnuti vezu: https://192.168.8.100 prijavite se u administratorsko sučelje. Ako ne možete priložiti, možete pogledati uvodnik za prijavu za upravljanje usmjerivačem. Ako ste zaboravili svoja korisnička imena i lozinke, jednostavno pogledajte naljepnicu ili priručnik usmjerivača.

192.168.8.100

Koristite IP adresu 192.168.8.100, kako je koristiti?

Prvo, promovirajte malo zajedničkog znanja o IP adresama. IP adrese kategorizirane su u 5 vrsta ABCDE, među kojima se često koristi ABC. Među 3 vrste adresa, jedan segment su sačuvane adrese i paketi s tim adresama ne mogu se koristiti. Odmah se širi na mreži, IP je sačuvana adresa u adresama klase C, koja se obično koristi u LAN mrežama, zadana maska ​​podmreže adrese klase C je 255.255.255.0, precizirajući da adresa klase C može primiti 256 IP adresa Očito, uz jedan predstavnik mreže, postoji čak i jedan predstavnik prenosa. Samo 254 korisnika može biti imenovano. Na primjer, korisnička IP mreža 192.168.1.0 može biti od 1-254. Za interakciju među njima nije potrebna navigacija usmjerivačem. Datoteke se mogu direktno premjestiti.

Recimo, ideja ove IP adrese izuzetno je raširena. Kako je riječ o sačuvanoj adresi, pokazuje da se može koristiti i na LAN-u. Uobičajeno se koristi kao IP korisnika, jer se IP od strane mantise od .1 obično čuva za ulazni ulaz, pa se korisniku zaista dodijeljuje 192.168.1.2-192.168.1.254. Ako u LAN-u postoji DHCP server, možete u potpunosti postaviti grupu IP adresa na 192.168.1.2-192.168.1.254. Ovaj članak automatski konfigurira IP adresu za korisnika.

Druga je stvar što se bežični usmjerivači danas često koriste. Obično IP IP port ove vrste alata često ima mantisu od .1. Predlaže se da klijenti promijene LAN IP port na dodatnu adresu, tako da drugi klijenti ne mogu pogoditi. Posjetite, na primjer, LAN port LAN bežičnih usmjerivača, IP je sjajna opcija. Očito je da se može postaviti i IP LAN priključka, nema potrebe za odabirom IP-a pomoću početnog mrežnog odjeljka. IP različitih mrežnih odjeljaka je izuzetno skriven i siguran; međutim, trebali biste imati na umu da promijenite ulaz korisnika na odgovarajući, inače neće znati kako se povezati na mrežu.

Nekoliko malih firmi ili škola uglavnom zatraži skup van IP adrese, a sljedeću upotrebu distribucije IP koristi cijela firma ili školski sistem za pristup mreži. IP adresa koju primjenjuju strojevi takvih škola ili poduzeća je intranet IP.

Mora se napomenuti da računari u unutrašnjoj mreži mogu slati zahtjeve za povezivanje na druge računare na mreži, ali različiti računari na Internetu ne mogu slati zahtjeve za povezivanje na računare u unutrašnjim mrežama zbog FTP servera na vanjskoj mreži.

Ostavite komentar

en English
X