Vad är standard IP-adress?

An Internetprotokolladress är en numerisk tagg som tilldelas alla enheter som är länkade till ett PC-nätverk som använder Internetprotokollet för överföring. En IP-adress levererar två viktiga syften: nätverksgränssnitt eller värdidentifiering och adressadressering.

IP-adressen tilldelad en dator av nätverket eller en IP-adress som tilldelas en nätverksgadget av produktleverantören. Nätverksverktyg är inställda på en specifik standard-IP-adress; till exempel tilldelas vanligtvis Linksys-routrar till IP-adressen för 192.168. 1.1

Om du vill åka till en plats i själva världen ber du om adressen och placera den i GPS. När du vill gå till en plats på internet ber du till och med om dess adress och du skriver den i URL-fältet i din webbläsare.

Metod för att hitta WIFI: s standard-IP-adress ges nedan:

  1. Varje routertillverkare har en standard-IP-adress för inloggningsrouter som märks vid basen på routerns hårdvara. Om den inte är märkt där kan du hämta den från dokumentet eller manualen som medföljer routern efter att du köpte den.
  2. Om Internetleverantören förbereder dig med routern så kommer den automatiskt att berätta IP-adressen och ID: n för att logga in på routern och gå in på Internet.

Sätt att hitta routerns användarnamn och lösenord?

  • Standard-inloggnings-ID: n kan uppnås från routerhandboken som levereras med routern efter att du först köpt och anslutit den.
  • Vanligtvis, för maximalt routrarna, är standard-ID: n både "admin" plus "admin". Men dessa identifieringar kan ändras beroende på routermakaren.
  • om du har tappat bort handboken, kan man hitta standard-ID: n från sig själva routerns hårdvara eftersom de kommer att skrivas ut på baksidan av varje router.
  • När vi använder routern kan vi ändra ID: n när som helst för att undvika olaglig inträde i nätverket. Detta kommer att göras för att återställa routern och ange en ny lösenord enligt valet.
  • För att återställa router håller du återställningsknappen i några sekunder och routern startas om till fabriksinställningarna. Nu kan du ändra standardinställningarna och ställa in inloggnings-ID: n efter eget val.

Nätverksverktyg fixas till en enda IP-adress; till exempel tilldelas Linksys-routrar normalt IP-adressen till 192.168.1.1. Standard IP-adressen hålls oskadad av de flesta klienter kan ändras för att passa mer komplicerad nätverksarkitektur. Besök standardgateway och IP-adress.

Ordet standard Router-IP-adress betecknar en specifik router-IP-adress som du är länkad till och försöker logga in. Det behövs för något av företags- eller hemnätverk.

Smakämnen standard-IP-adress router är viktigt att utvidga till routerns webbgränssnitt för att komma åt dess kontrollpanel och nätverksinställningar. Du kan helt enkelt få tillgång till routerns nätverksinställningar efter att du har skrivit denna adress i webbläsaren i adressfältet.

Lämna en kommentar