Beth yw man problemus WiFi?

Man llefydd WiFi yn bwyntiau mynediad net sy'n eich galluogi i gysylltu â rhwydwaith WiFi gyda'ch cyfrifiadur personol, ffôn clyfar neu unrhyw offeryn pan fyddwch i ffwrdd o'ch swyddfa neu rwydwaith cartref.

Mannau poeth Wi-Fi

Mae nifer o fusnesau, dinasoedd a sefydliadau eraill wedi dechrau cyflwyno WiFi phroblem mae hynny'n helpu pobl i gael eu cysylltu â chysylltiadau rhyngrwyd cryf, cyflym sy'n aml yn gyflymach na rhwydweithiau symudol diwifr.

Yn dal i fod beth yw man cychwyn WiFi a sut mae'n gweithio? A yw mannau problemus yn ddiogel? Darllenwch yr holl wybodaeth rydych chi ei eisiau isod.

Sut mae man cychwyn WiFi yn gweithio?

Mae man problemus WiFi cymunedol yn gweithio'n debyg i gysylltiad Wi-Fi y gallech ddod o hyd iddo yn eich swyddfa neu gartref. Mae mannau problemus WiFi yn gweithio trwy gael cysylltiad rhyngrwyd a defnyddio teclyn diwifr unigryw, er enghraifft llwybryddion a modemau, i gynhyrchu cysylltiad diwifr, lle gallwch gysylltu ffôn clyfar, llechen, cyfrifiadur personol neu ddyfais amgen.

Efallai y bydd cyflymder, pŵer, ystod a chost man cychwyn WiFi yn wahanol. Yn dal i fod yr holl gysyniad y tu ôl i fan problemus WiFi yr un fath â rhwydweithiau WiFi yn y cartref, a gallwch gysylltu â a defnyddio man problemus WiFi yn yr un modd, gallwch ddefnyddio rhwydwaith WiFi mewnol.

Mathau mannau poeth WiFi

Mae mannau problemus WiFi AlThough yr un peth yn gyffredinol, mae rhai mathau gwahanol o fannau problemus ar gael, ac nid oes ganddynt lawer o wahaniaethau clir.

Mannau poeth WiFi cyhoeddus

Mae mannau problemus WiFi cyhoeddus yn union fel y mae'n ymddangos. Mae mannau problemus o'r fath yn bennaf - er nad bob amser - yn rhydd i'w defnyddio. Gall lleoliadau fel caffis, llyfrgell gyhoeddus, siopau adwerthu, a sefydliadau a chwmnïau eraill o'r fath roi cysylltiad WiFi cyhoeddus am ddim ar gyfer cleientiaid. Mewn ychydig o drefi, gallai rheolwyr dinesig neu ISPs hefyd gynnig cysylltiadau WiFi cyhoeddus am ddim mewn rhai ardaloedd. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim ar y cyfan, yn dal i fod mewn ychydig o feysydd, fel meysydd awyr a gwestai, mae angen i chi dalu i gael mynediad i'r man poeth WiFi cyhoeddus.

Mannau poeth WiFi ffôn symudol

Mae yna fathau o fannau symudol symudol. Er enghraifft, a ydych chi'n gwybod y gallwch chi ddefnyddio'r iPhone fel man cychwyn Wi-Fi? Mae'r tebyg yn iawn o'r ffonau smart Android mwyaf. Trowch y nodwedd hon ymlaen ar eich ffôn a defnyddiwch ei data cellog ar gyfer creu man cychwyn WiFi. Yn ddiweddarach, efallai y byddwch chi'n cysylltu â'r man poeth hwn gyda PC neu ddyfais amgen nad yw'n cynnwys data cellog.

Hefyd, gallwch brynu mannau problemus Wi-Fi symudol pwrpasol y bwriedir iddynt newid cysylltiad data ffôn symudol yn gysylltiad WiFi pwerus. Efallai y bydd unigolion sy'n teithio'n fawr iawn i weithio neu sydd bob amser angen mynediad at gysylltiad WiFi dibynadwy yn ymwneud ag un o ddyfeisiau o'r fath y gellid eu prynu gan y mwyafrif o gwmnïau ffôn symudol.

Mannau poeth wedi'u talu ymlaen llaw

Mae mannau problemus WiFi rhagdaledig yr un fath â mannau problemus cellog, yn dal i fod â swm cyfyngedig o ddata y gallwch ei ddefnyddio. Gallwch dalu ymlaen llaw am y data hwn, yna ar ôl i chi ddod i ben, gallwch brynu mwy yn awtomatig. Mae hon yn ffordd wych o gael man problemus cellog heb danysgrifiad data symudol hirsefydlog.

Y dull symlaf i gael man cychwyn WiFi yw agor eich cyfrifiadur personol neu ffôn symudol a dechrau chwilio. Mewn sawl man cyhoeddus, fe sylwch fod yna lawer o fannau problemus agored, cyhoeddus WiFi y gallwch gysylltu â nhw, yn rhad ac am gost. Efallai y byddwch hyd yn oed yn chwilio am fannau problemus WiFi a ddarperir gan eich ISP eich hun.

Leave a Comment

en English
X